c858

就是一个博客!

今天忙里偷闲把PDA上的ROM版本换了一下。一直觉得这个版本的ROM是最好用的,最快的!!  原文介绍:  Tác giả f1rick tiếp tục nâng cấp "đứa con" của mình lên phiên bản 3.6 (21042) với các thay đổi như sau: Sửa chữa một số l...

发布 5 条评论